Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

«Науково-навчальний Центр «САПР ТМ»

1. Загальні положення

(далі – Центр САПР ТМ) Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі - Університет) є структурним підрозділом Університету, який діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

1.2. Центр САПР ТМ створено наказом ректора Університету у відповідності до:

 • Закону України "Про вищу освіту";
 • Державної програми «Передові комп’ютерні технології університетам України»;
 • Угоди про співробітництво з компанією Delcam plc (Великобританія).

1.3. Центр САПР ТМ проводить наукові дослідження і надає консалтингові послуги з використання інформаційних технологій у машинобудуванні; здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для потреб підприємств машинобудівного комплексу.


адреса Центру: 49027, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 19, корп. 5а, кім.136

тел.: +38(0562)469084; +38(063)6700388

e-mail: centr_sapr_tm@ukr.net, saprtm@i.ua

2. Мета створення та основні види діяльності ЦЕНТРУ САПР ТМ

2.1 Головною метою створення Центру САПР ТМ є:

o впровадження програм САПР компанії Delcam plc та інших фірм в учбовий процес, створення умов для самостійного поглиблення знань та умінь студентів за межами учбового навантаження по програмам викладання дисциплін, організація участі студентів у щорічних міжнародних Конкурсах студентських робіт на іменні премії DELCAM;

 • перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників підприємств та фахівців у напрямку використання інформаційних технологій при проектуванні виробів машинобудування та технології їх виробництва;
 • забезпечення розвитку наукових досліджень на основі програмних комплексів для комп’ютерного геометричного моделювання (3D технологій);
 • посилення методологічного впливу Національного гірничого університету на організацію і проведення наукових досліджень у регіоні;
 • створення сприятливих умов для впровадження на підприємствах усіх форм власності ефективного устаткування с числовим програмним керуванням;
 • проведення профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів до лав Національного гірничого університету.

2.2. Головними завданнями Центру САПР ТМ є:

 • отримання наукового-технічного продукту у вигляді нових результатів досліджень, технологій, методів тощо;
 • цільова перепідготовка кадрів.

2.3. Основні види діяльності Центру САПР ТМ:

 • організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців підприємств і науково-педагогічних кадрів за участю провідних фахівців по використанню інформаційних технологій у машинобудуванні;
 • організація, координація та проведення спільних з підприємствами досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок НГУ та інших ВНЗ у виробництво;
 • прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку машинобудівних підприємств;
 • організація і координація за напрямками основної діяльності Центру САПР ТМ міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами, науковими установами закордонних країн, Центрами САПР усіх форм власності;
 • участь у підготовці і проведенні спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;
 • співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру САПР ТМ;
 • участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів.

3. Основні пріоритетні напрями науково-освітньої діяльності ЦЕНТРУ САПР ТМ

3.1. Реалізація концепції науково-освітньої діяльності і розвитку Центру САПР ТМ здійснюється шляхом реалізації відповідних концепцій Університету для:

 • забезпечення, господарського і комерційного ефекту за рахунок поєднання ресурсів, планів і економічних механізмів промислового і вузівського наукових секторів;
 • посилення науково-методичного впливу НГУ на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • сприяння стажуванню науковців Університету на підприємствах машинобудування,
 • спільного використання високотехнологічного промислового і наукового обладнання.

3.2. Концепція науково-освітньої діяльності і розвитку Центру САПР ТМ повністю відповідає принципам та ідеям Національної Доктрини розвитку освіти і науки, Закону України " Про вищу освіту" та головній меті створення Центру САПР ТМ.

© 2006-2018 Інформація про сайт