Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Безрукава Вікторія Анатоліївна – з 2006 року асистент кафедри технології гірничого машинобудування. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство (науковий керівник – д.т.н., професор Дідик Р.П.).

Контакти:

e-mail: bezrukavaya@mail.ru

 

Викладає дисципліни:

Лекції та практичні заняття – технологічні методи виготовлення заготовок; технологічна документація

Лабораторні та практичні заняття – інформатика, взаємозамінність та стандартизація технічних вимірів, теорія різання, металорізальні верстати.

 

Галузь наукових інтересів:

Займається проблемами інтенсифікації процесів хіміко-термічної обробки за рахунок використання енергії високої щільності.


Публікації Безрукавої В.А.© 2006-2018 Інформація про сайт