Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

- високоенергетичні технології обробки матеріалів;

- технологічне матеріалознавство, керування якістю машинобудівної продукції;

- інформаційні технології в машинобудуванні.

Студенти мають можливість приймати участь у науково-дослідницькій роботі кафедри, науково-технічних конференціях, семінарах, Всеукраїнських олімпіадах, курсах по придбанню робочих професій в умовах машинобудівних підприємств.

Галузь знань: 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність: 131 "Прикладна механіка"

Рівень вищої освіти: 1-й та 2-й

Ступінь: бакалавр, магістр, освітній рівень - спеціаліст,

Професійна кваліфікація: інженер-технолог (механіка), інженер-технолог (дослідник) 

Форми навчання: денна, заочна, скорочена на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"

Терміни навчання: 

денна форма навчання: бакалавр - 3 роки 10 місяців,  магістр - 1 рік 4 місяців (на базі бакалавра); 

денна скорочена форма навчання: бакалавр - 3 роки; 

заочна форма навчаннябакалавр - 3 роки 10 місяцівмагістр - 1 рік 4 місяців (на базі бакалавра); 

заочна скорочена форма навчання: бакалавр - 2 роки 10 місяців. 

Об'єкт діяльності: виробничі засоби та технологічні процеси машинобудування втілення методів та засобів машинобудівного виробництва, які забезпечують найбільш ефективне використання матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів; технологічна підготовка виробництва і його організація; застосування сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах технологічного проектування і виробництва, розробка та планування тактики та стратегії маркетингової політики з метою ефективної реалізації продукції, розширення ринків збуту та підвищення прибутків підприємства.

Професійні функції: проектування технологічних процесів в машинобудуванні, проектування автоматизованих виробництв, проектування засобів технологічного оснащення, автоматизоване проектування, впровадження технологічних процесів у виробництво, управління якістю продукції, визначення економічних показників роботи дільниці, розробка стратегії поведінки підприємства на ринку в умовах конкуренції, організація і управління виробничими процесами по випуску, реалізації та обслуговуванню продукції.

Фахівці працюють на посадах: керівників виробничих підрозділів, керівників виробничих підрозділів у промисловості, начальниками та майстрами виробничих дільниць у промисловості, інженерів в підрозділах головного технолога та головного механіка, начальників відділу маркетингу та зовнішньої діяльності підприємства, керівників техніко-економічних служб підприємства, керівників служби збуту, викладачів університетів та вищих навчальних закладів.

Місця проходження практик та праці після закінчення вузу:

  • АТ Дніпроважмаш,
  • ВАТ Дніпропетровський агрегатний завод,
  • ТОВ «Дніпропетровський завод бурового обладнання»,
  • Державне підприємство науково-виробничий комплекс "Електровозобудування".
  • Український науково-дослідний інститут технології машинобудування. (УНДІТМ).
  • ПО "Південний машинобудівний завод. Стажування за кордоном (Німеччина).

При кафедрі відкрита аспірантура за фахом:

      - технологія машинобудування.

© 2006-2019 Інформація про сайт