Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Комп'ютерні системи в технологічному проектуванні

Методичні вказівки до практичних занять з Рower MILL.pdf

Технологія машинобудування

Технологічна документація

Спеціальні технології

Технологічна оснастка

Теорія технічних систем


    Системно-структурна оптимізація процесів обробки на верстатах з ЧПК

    Комп’ютерні дослідження процесів обробки деталей на багатовісних верстатах з ЧПК

    Металорізальні верстати 

    Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 

    Інформатика

    Технологічні методи виробництва заготовок 

    Теоретичні основи технології виробництва деталей

    Технологія обробки типових деталей

    Основи систем автоматизованого проектування

Атестація випускників
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної дослідницької роботи на здобуття ступеня "магістра"  Екзаменаційні матеріали вступного фахового іспиту в аспірантуру зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»
© 2006-2019 Інформація про сайт