Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства (колись - технології гірничого машинобудування), заснована у 1936 році) - одна з провідних кафедр Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Своє визнання і повагу отримала завдяки постійному вдосконаленню освітніх технологій, пошуку і розвитку актуальних проблем сучасного машинобудування та матеріалознавства, спадкоємству славетних традицій, закладених видатними вченими і діячами вищої школи при її створенні, а також нерозривним зв'язками з виробництвом, успіхам і досягненням численних своїх випускників.

Сучасний рівень машинобудування заснований на засвоєнні високих технологій та новітніх матеріалів, що містить в собі сукупність основних ознак - наукоємність, системність, фізичне та математичне моделювання з метою структурно-параметричної оптимізації, високоефективний робочий процес, комп'ютерне технологічне середовище і автоматизація всіх етапів розробки, надійність, екологічна чистота при технічному та кадровому забезпеченні, прецизійне устаткування оснащення, інструмент, система діагностики, комп'ютерна мережа управління та спеціалізована підготовка персоналу. Все це гарантує отримання виробів та матеріалів, що мають новий рівень функціональних, естетичних і екологічних властивостей, це гарантує їх конкурентоспроможність на ринку сучасного побуту. Сьогодні колектив кафедри в своєму складі - це професіонали високого класу, що здійснюють підготовку фахівців на сучасному рівні.

До 1 січня 2014 р. завідуювачем кафедри був Дідик Ростислав Петрович, гірничий інженер-механік, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України 2013 р.


З лютого 2014 р. - завідувачем кафедри призначено доктора технічних наук, професора Проціва Володимира Васильовича. 


  

© 2006-2023 Інформація про сайт