Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові напрямки досліджень і розробок

І - Підвищення ресурсу гірничого і металургійного устаткування на шляху подолання трибологічного бар'єру

Створено новий науковий напрям в області трибології, який заснований на фундаментальних дослідженнях механо-хімічних процесів, що протікають in situ в зоні робочих поверхонь деталей машин під дією комплексу природних матеріалів, подрібнених до нанорівня - геомодіфікаторов тертя. Вперше доведено, що в такому процесі тертя на контактних поверхнях формується специфічний захисний шар, що володіє унікальними триботехнічними характеристиками: антифрикційними, протизносними і протизадирними. Відбувається відновлення функціонального стану вузла тертя за рахунок ініціювання самоорганізованих трібопроцесів. Доказ ефекту низького тертя і зношування, відновлення (регенерації) поверхні тертя грунтується на дослідженні кінетики структурних, фазових і дифузійних перетворень, міцнісних та деформаційних властивостей активних мікрооб'ємів поверхні, елементарних актів деформації руйнування, пошуку числових критеріїв оптимального структурного стану, багатопараметричної оцінки якості поверхні, що стало фундаментальною базою для розробки технологічного процесу, що забезпечує відновлення і підвищення ресурсу важконавантажених вузлів металургійного та гірничого устаткування.

Еволюція формування поверхні в області граничного тертя

Знімки отримані за допомогою скануючої тунельної електронної мікроскопії

а                                                         б

Показники твердості робочої поверхні:

а – без застосування ГМТ

б – із застосуванням ГМТ


Вигляд прокатного і металургійного устаткування, що оброблене ГМТ

Результати досліджень, виконані спільно з Трібоцентром Росії впроваджені на найбільших гірничо-металургійних підприємствах України: АРСЕЛОР МИТАЛЛ, Трубопрокатний завод «Інтерпайп», Донецький металургійний завод, Марганецький ГОК та ін. Економічна ефективність склала більше 80 млн. грн.


ІІ – Високоенергетична обробка матеріалів

1. Відновлювані джерела сировини для виробництва металообробного, руйнуючого гірничого і дорожнього інструменту.

Метою досліджень стала розробка високоефективної технології утилізації великих твердосплавних масивів ВК, ТК в умовах дії високих градієнтів тиску і швидкостей навантаження для отримання високодефектной структури матеріалу і подальшого тонкодисперсного подрібнення. Це дозволило виключити хіміко-термічні та металургійні способи регенерації твердих сплавів.

Результати промислових випробувань мокрого розмелювання порошку ВК6, що пройшов стадію ударно-хвильової обробки, показали зниження тривалості процесу розмелення порошків, оброблених вибухом, більш ніж в 20 разів порівняно із існуючою технологією, що сприяє зниженню енергоспоживання процесу подрібнення тільки по одному агрегату на 7,75 МВт.


2. Ударно-хвильове стимулювання легування конструкційних сталей

Вперше показано вплив ударно-хвильового навантаження на процес поверхневого насичення стали бором. Порівняння з існуючими способами хіміко-термічної обробки показали, що попередне ударно-хвильове навантаження слід розглядати як ефективний спосіб інтенсифікації процесів поверхневого зміцнення металів при значному скороченні технологічного часу легування і, як наслідок, зниження енергоспоживання в 2 - 2,5 рази.


III – Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання в технології машинобудування

Розроблена інформаційна система автоматичного проектування технологічних процесів виробництва наукомістких виробів в машинобудуванні за тривимірними параметричними моделями. Проект включає дослідження в області створення алгоритмів аналізу тривимірної геометрії складних поверхонь виробів, алгоритмів оптимізації технології за заданими критеріями, розробку параметричних баз даних з устаткування, вимірювального інструменту, оснастки ливарного виробництва Foundry Expert.


ІV – Змащувальні матеріали нової генерації з використанням твердозмащувальних домішок

Щорічно Укрзалізниця витрачає сотні мільйонів гривень на ремонт і заміну колісних пар локомотивів та вагонів через сточування реборд коліс, підтримку і ремонт рейкової колії, у тому числі на заміну рейок унаслідок їх зносу на криволінійних ланках шляху. Нормативні документи передбачають регулярне змащування гребнів коліс локомотивів та внутрішніх поверхонь рейок на закругленнях рейкової колії, перш за все на кривих малого радіусу. Для цього давно розроблені та впроваджені на локомотивний рухомий склад гребнезмащувачи, що використовують мастила марки Рельсол-М, Рельсол-ГС та РС-6 , але ефективність їх невелика. Проблема вирішується за допомогою використання твердозмащувальних домішок ЗМГЗ НТ 30-63, що виготовляються ТОВ «Модіфік» разом НТУ «Дніпровська політехніка». За підсумками випробувань можливо визнати цей матеріал найкращим та універсальним змащувальним матеріалом як для гребнезмащувачів локомотивів, так і для стаціонарних рейкозмащувачів, що працюють на змащувальних матеріалах Рельсол-М та Рельсол-ГС відповідно.

.
© 2006-2022 Інформація про сайт