Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
       Григоренко 

       Володимир 

       Устинович
 

        Посада – професор кафедри
 
        Стаж педагогічний - 45 років

Ідентифікаційний номер за ORCID ID: 0000-0002-1809-2842

Ідентифікаційний номерза Scopus ID: 700382466

Ідентифікаційний номер за Recarcher ID:  AAY-9699-2020

Особистий профіль в Google Scholar

Scopus h-індекс: 1


Навчальні дисципліни, що викладає на кафедрі – Наукові та інноваційні завдання й проблеми матеріалознавства, Концепції використання матеріалів для експлуатації механічного обладнання (СППР та ТОіР, RCM), Забезпечення надійності вузлів механічного обладнання з використанням спеціальних матеріалів, Неметалеві та функціональні матеріали, Матеріалознавчі аспекти відновлення механічного обладнання 


Освіта:

Дніпропетровський металургійний інститут, 1965-1970 рр. за спеціальністю «Обробка металів тиском», кваліфікація-інженер металург.

Аспірантура на кафедрі обробки металів тиском в 1970-1973 рр.

Десятимісячні курси французької мови при Київському Державному університеті 1978-1979 рр.

Докторантура на кафедрі обробки металів тиском Національної металургійної академії України в 2001-2003 рр.

 

Науковий ступінь:

1) Кандидат технічних наук, – Обробка металів тиском, диплом МТН № 103456 від 27.12.1974. Тема дисертації: «Исследование процесса холодной непрерывной безоправочной прокатки труб малых диаметров».

2) Доктор технічних наук, 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском (132 Матеріалознавство), диплом ДД № 004103 від 09.02.2005. Тема дисертації: «Развитие научных основ, создание и внедрение эффективных процессов холодной непрерывной периодической прокатки особо-тонкостенных и многослойных труб».

 

Вчені звання:

1) Доцент по кафедрі обробка металів тиском, атестат Дц № 033396 від 30.01.1980.

2) Професор кафедри обробки металів тиском, атестат 02Пр № 004229, від 15.06.2006.


Наукова робота 

Участь у науково-дослідних роботах:

1) Лауреат Державної премїї України в галузї науки та техніки 2003 року за цикл робіт «Розвиток теорії. розробка та впровадження ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної металопродукції».

2) Керівник НІР «Разработать и внедрить технологию труб слоев и многослойных труб  диаметром более 38 мм на стане ХПТР 30-60 мм с двухрядным сепаратором». Дніпропетровськ 1992. держ. регістраціїї № 019800007395. (всього 4 НІР)


Підвищення кваліфікації:

Підвищив кваліфікацію у ТОВ «Модіфік» по питання спеціальності 132- «Матеріалознавство» 2020 р. Розширив компентенції для викладання дисциплін «Органічні матеріали», «Мастильні матеріали», «Матеріали з обслуговування промислового обладнання»,«Ремонт промислового обладнання», «Обслуговування промислового обладнання», «Система планово-попереджувальних ремонтів», «Моделі складних технічних систем».


Видання навчально-методичної літератури:

1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов, В.А. Козечко. Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 38 с.

2. Методичні рекомендації до виконання передатестаційної практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А.; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт промислового обладнання» для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 35 с. 

4. Методичні рекомендації до виконання виробничої практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 51 с.

5. Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання навчальної (машинобудівної) практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с.


Наукові видання, що індексуються у Scopus:

1) Филатов С., Григоренко В., Эсаулов М., Боев Э., Живцов С. Освоение процесса двухрядной роликовой прокатки. Металлург. 1988. № 9. С. 37-38.

2) Григоренко В. Совершенствование процесса и оборудования периодической прокатки на роликовых станах ХПТР. Сталь. 2000. № 8. С. 48-50.

3) Григоренко В. Исследование изменения толщины стенки труб при редуцировании. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2003. № 4. С. 77-78.

4) Григоренко В. Выбор рациональных значений диаметра роликов при непрерывной периодической прокатке труб. Сталь. 2003. № 12. С. 54-55.

5) Григоренко В. Холодная непрерывная периодическая прокатка особотонкостенных и многослойных труб. «Трубы Украины. - 2007» - Современные тенденции производства труб: бесесшовных, сварных и не углеродистых. 2007, С. 145–150

6) Григоренко В. Пилипенко С. Исследование изменения разностенности холоднокатаных труб. Сталь. 2008. № 12. С. 62-63.

7) Pilipenko V., Grigorenko S, Kozechko V, Bohdanov O. A deformation mode in a cold rolling condition to provide the necessary texture of the ti-3AL-2.5V alloy/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 078 – 083. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/078


Фахові видання МОН України:

1) Мищенко О.В., Григоренко В.У. Развитие метода прогнозирования изменения поперечной разностенности при многопроходной прокатке труб из сплавов на основе титана на станах холодной прокатки. Сборник научных трудов Донецкой горнометалургической академии. Обработка материалов. Краматорск, 2016, №1(42), С 199-202.

2) GrigorenkoV.U., Mishenko O.V. Development of forecasting method of change of transvers varsationsn wall thickness of pipe made of tіtanium alloys. Metallurgical аnd Minіng Industry. Dnipro, 2017. No1. p. 80-83.

3) Пилипенко C.В., Григоренко В.У. Анализ и развитие метода расчета калибровки рабочей планки станов ХПТР. Журнал инженерных наук. 2017. В11-В16.

4) Пилипенко С.В. Григоренко В.У. Влияние величины развалки ручья калибра и величины пружины клети  стана ХПТ на распределение обжатия по толщине стенки между прямым и обратным ходами клети. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. Машини і пластична деформація металу. Кам*янське , 2018. С.89-94.

5) Shvachych G.G., Grigorenko V.U., Kadilnikova T.M., Sushko L.F. Compyter system of comprenansive assessment of technikale conditson of functioning of mechanisms. World science. 2019. No9(49), 4-12pp. труб. Сталь. 2008. С. 62-63. 

6) Бєліков А.С., Кравченко О.Г., Завалій О.Б., Лихарев М.В., Мацук З.М., Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А. Матеріали змащувальні рідкі і пластичні. Метод експрес відбору (2020). Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: НТУ «ДП», № 103.

7) Мищенко А.В., Григоренко В.У. Експериментальне дослідження характеру поперечної різностінності при холодній пільгерній прокатці труб з сплаву титану ПТ1М. Мodern engineering and innovative technologies. Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany, Issue 15 / Part 2. Раges 20-24, DOI: 10.30890/2567-5273.2021-1 5-02/ttps://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit15-02/meit15-02

8) Лоскутов О.Ю. Процес експандування в технологіях виробництва труб великого діаметра для магістральних нафто- і газопроводів та металознавчі аспекти його використання / О.Ю. Лоскутов, В.В. Овсяников, В.В. Проців, В.У. Григоренко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2021. Збірник наукових праць НГУ. N9 65, с.99-106. DOI: https://doi.oгg/10.33271 /сгpnmu/65.099. 

9) Pilipenko V., Grigorenko S, Kozechko V, Bohdanov O. A deformation mode in a cold rolling condition to provide the necessary texture of the ti-3AL-2.5V alloy/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 078 – 083. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/078

10) Проців В.В., Григоренко В.У. Осoбливoсті пpоцecy eкспандyвння в тexнологiяx виpобництвa тpyб вeликого дiaмeтpa для магістральних нафто та газопроводів. Метал та лиття України, 2021, №3(326) с. 64-69. Httрs://dоi org/10.5407/steеlсast2019.10.064.


Патенти України:

1) Стан періодичної роликової прокатки труб. Патент на корисну модель. МПК(2009), № 40801, Заявлено 6.11.2008. Опубл. 27.04.09 р., Бюл № 8.


Тези (доповіді) на конференціях:                         

1) Григоренко В.У. Влияние параметров процесса холодной пильгерной прокатки на распределение деформационных параметров междупрямым и обратным ходами клети. /С.В. Пилипенко, В.У. Григоренко // Надежность и безопасность магістрального трубопровідного транспорта. Сб. тезисов 9-й международной технической конференции. Новополоцк 18-20 декабря, 2018, . с.95-96с. 

2) Пилипенко С.В. Григоренко В.У. Влияние величины развалки ручья калибра и величины пружины клети стана ХПТ на распределение обжатия по толщине стенки между прямым и обратным ходами клети. Тези доповідей міжнародної науково –технічної конференції. Машини і пластична деформація металу. Кам'янське, 2018. 

3) Козечко В.А., Григоренко В.У. Особенности деформационного старения стали после ударно-волновой обработки. XXIV International Scientific and Practical Conference. Milan. Italy. May 04 – 07, 2021.р. 350-351.

4) Муха Б.В., Проців В.В., Григоренко В.У. Шляхи підвищення міжремонтного ресурсу роботи підшипників у важко навантажених вузлах з великими радіальними та осьовим силами. Матеріали студентської науково-технічної конференції Тиждень студентської науки. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. 


© 2006-2022 Інформація про сайт