Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Видання за 2022 р.

Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А., Богданов О.О. Самостійна підготовки з фахового вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 13 Механічна інженерія. Практикум для магістрів / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП». 98 с.

Снимок экрана 2022-08-06 113802.jpg

Видання за 2021 р.

  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Концепції використання матеріалів для     експлуатації механічного обладнання (СППР та ТОіР, RCM)» для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство /     В.В. Проців, В.У. Григоренко, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 36 с.

Снимок экрана 2022-01-10 102537.jpg

Видання за 2020 р.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов, В.А. Козечко. Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 38 с. 

Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання навчальної (машинобудівної) практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с. 
Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Система планово-попереджувальних ремонтів для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство / В.В. Проців, С.Т. Пацера, О.О. Богданов ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 37 с.  
Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт промислового обладнання» для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 35 с.  
Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання навчально-ознайомчої практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с.  
Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання передатестаційної практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А.; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с.
Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання виробничої практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, О.О. Богданов ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 51с.  
Козечко В.А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Мастильні матеріали» для бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство / В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 18 с.
Проців В.В. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт бакалаврів спеціальності 132 «Матеріалознавство» / В.В. Проців, Н.С. Бохан Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 46 с.
Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту «Комп’ютерні дослідження процесів обробки деталей на багатовісних верстатах з ЧПК» магістрантами спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-професійна програма «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва») / В.В. Проців, В.А. Дербаба; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Д.: НТУ «ДП», 2020. - 21с.
Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту «Дослідження впливу чинників технології на параметри процесу формоутворення» виробів магістрантами спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-професійна програма «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва») / В.В. Проців, С.Т. Пацера; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2020. – 19с.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва») / В.В. Проців, С.Т. Пацера, В.А. Дербаба, О.О. Богданов ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 45 с.
Методичні рекомендації до передатестаційної практики магістрів спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва») / В.В. Проців, С.Т. Пацера, В.А Дербаба ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 16 с.
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної практики магістрів спеціальності 131 Прикладна механіка (освітньо-наукова програма «Наскрізний інжиніринг машинобудівного виробництва») / В.В. Проців, С.Т. Пацера, В.А. Дербаба  ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 13 с.

Видання за 2017 р.

Екзаменаційні матеріали вступного фахового іспиту в аспірантуру зі спеціальності 131 "Прикладна механіка". Блок модулів технологічних. [Електронний ресурс] навч. посіб / В.А. Дербаба, В.В. Проців, С.Т. ПацераЕлектрон. текст. дані. ‒ Д.: 2017. ‒ 30 с.


Інженерна комп’ютерна графіка: підручник / В.В. Проців [та ін.] / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. унт-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 247 с.

Видання за 2016 р.

Дидык Р.П. Технология горного машиностроения [Учебник] / Р.П. Дидык, В.А. Жовтобрюх, С.Т. Пацера; Под общей редакцией докт. техн. наук, проф. Дидыка Р.П. - Д. НГУ, 2016. - 424с. (Библиотека иностранного студента)


Проців В.В. Прикладна комп'ютерна графіка [Текст]: Навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас, Г.К. Ванжа; М-во освіти і наук, Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2016. - 187 с.


Холоша В.І. Технологічна оснастка: навч. посіб. / В.І. Холоша, В.В. Проців, О.О. Богданов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, - Дніпропетровськ: НГУ, 2016. - 133 с. 


Богданов. А.А. Технология механического обезвоживания : монография / А.А. Богданов; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. Днепропетровск : НГУ, 2016. - 100 с.

Видання за 2013 р.

Дідик Р.П. Розрахункові операції режимів механічної обробки матеріалів: точіння свердління, зенкерування, розгортання: навч.посіб. / Р.П. Дідик, В.В. Зіль, С.Т. Пацера. - Д.: "Національний гірничий університет", - 2013, 196 с.


Проців В.В. Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 222 с.Видання за 2011 р.


Проців В.В. Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 178 с.Видання за 2005 р.

Методологія визначення параметрів і умов механічної обробки матеріалів / Дідик Р.П., Ткачов Ю.В., Олейниченко В.Г., Мелещик В.А., Савостенко А.В.: навч. посіб. - Д.: НГУ, 2005. - 164 с.Дідик Р.П., Курнєцов Є.В., Забара В.М. Фізичні основи міцності: Підручник. - Д.: Наука та освіта, - 2005. - 608 с.Видання за 2003 р.

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Довідник: Навчальний посібник для ВНЗ / Є.П. Метелін, В.В.Зіль, С.Т. Пацера. - Дніпропетровськ: Національний гірничийй університет, 2003, - 263 с.
© 2006-2022 Інформація про сайт