Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Козечко Вікторія Анатоліївна – з 2006 року асистент кафедри технології гірничого машинобудування. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство (науковий керівник – д.т.н., професор Дідик Р.П.).

Контакти:

e-mail: kozechkova@ukr.net

 

Викладає дисципліни:

Лекції та практичні заняття – технологічні методи виготовлення заготовок; технологічна документація

Лабораторні та практичні заняття – інформатика, взаємозамінність та стандартизація технічних вимірів, теорія різання, металорізальні верстати.


 Підвищення кваліфікації: 

 1. Підвищення кваліфікації на базі ТОВ «Машінтех» м. Дніпро, вул. Гагаріна, 61 з 13 по 24 червня 2020 р. Розширення компетентностей з викладання дисциплін «Імітаційно-статистичне моделювання контрольно-вимірювальних систем». «Системно-структурна оптимізація процесів обробки на верстатах з ЧПК», «Дослідження процесів мікро та нанорізання», «Концепція модульності технології та обладнання», «Дослідження термомеханічних процесів методом кінцевих елементів», «Моделювання нелінійної динаміки технологічних процесів механічної обробки». 

2. Підвищення кваліфікації на базі ТОВ «Модіфік» м. Синельникове, вул. Каштанова, 19, з 13 по 29 липня 2020 р. Розширення компетентностей з викладання дисциплін «Діагностика і методи структурного аналізу матеріалів», «Термічна обробка машинобудівних матеріалів», «Органічні матеріали», «Мастильні матеріали», «Матеріали з технічного обслуговування обладнання», «Металознавство». 

3. Сертифікат за участь у міжнародній науковій конференції  VI International Scientific and Practical Conference “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT” 24 години (20-22 лютого 2021, м. Київ)

4. Сертифікат за участь у XXIV Міжнародній науково-практичній конференції “About the problems of practice, science and ways to solve them”, 24 години, 04-07 травня 2021р., Мілан, Італія


Галузь наукових інтересів:

Займається проблемами інтенсифікації процесів хіміко-термічної обробки за рахунок використання енергії високої щільності.


Ідентифікаційний номер за ORCID ID - orcid.org/0000-0002-2837-187X

Ідентифікаційний номер за Scopus ID – 57144496900

Ідентифікаційний номер за Recarcher ID - D-9412-2019

Особистий профіль в Google Scholar

Особистий профіль Scopus h-індекс: 1


Статей у фахових виданнях (Scopus):

1. R.P Didyk, V.A. Kozechko, R.S. Puhach (2015)/ New technology of modifying a machine element surface in an attempt to overcome the tribological barrier. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 59-63. https://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1130-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2015/zmist-5-2015/geotekhnichna....

2. Р.П. Дидык, В.А. Козечко Формирование многослойных конструкций сваркой взрывом // Черные металлы. – М. - №7. – 45-51с. http://rudmet.com/journal/1546/article/26547/

3. Pilipenko V., Grigorenko S, Kozechko V, Bohdanov O. A deformation mode in a cold rolling condition to provide the necessary texture of the ti-3AL-2.5V alloy/ Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 078 – 083. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/078

4. MECHANICAL LOADING SYSTEMS SAFETY PROCESSES MODELING I.Savchenko, A. Shapoval, V. Kozechko, V.Voskoboynik, O. Khrebtova, S. Shlyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.  doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012070

5. Проців В.В. Використання гребнєзмащувачів коліс на рейковому транспорті кар’єрів і шахт / Проців В.В., Мацук З.М., Козечко В.А., Кoлесник Є.В. // Геотехнічна механіка – Д. : Інститут геотехнічної механіки, 2018. – Вип. 143. – С. 164 – 172. https://doi.org/10.15407/geotm2018.143.164

6. Бєліков А.С., Кравченко О.Г., Завалій О.Б., Лихарев М.В., Мацук З.М., Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А. Матеріали змащувальні рідкі і пластичні. Метод експрес відбору (2020). Гірнича електромеханіка та автоматика. Д.: НТУ «ДТ», № 103.

7. Проців В.В. Сучасні полімерні матеріали та технології в 3D-прінтингу / В.В. Проців, В.А. Козечко, В.А. Дербаба, О.О. Богданов// Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2021 – № 65 – С. 107-117 https://doi.org/10.33271/crpnmu/65.107

8. Щербина Є.Ю. Критерії стійкості ріжучого інструменту для висошвідкістної обробки / Є.Ю. Щербина, В.А. Дербаба, В.А. Козечко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2022 – № 67 – С.


Патенти:

1) Пат. 7803 України, В21D26/06, С30В31/20. Спосіб електроіскрового легування / Л.В. Грязнова, В.А. Безрукава; заявник та патентовласник Національний гірничий університет. – № 20041109346; заявл. 15.11.2004; опубл. 15.07.2005, бюл. №7. – 3 с.

2) Пат. 27961 України, С23С8/08, F42D7/00. Спосіб хіміко-термічної обробки сталі / Р.П. Дідик, Л.В. Грязнова, О.Г. Лісняк, В.А. Безрукава; заявник та патентовласник Національний гірничий університет – № u 2007 05797; заявл. 24.05.2007; опубл. 26.11.2007, бюл. №19. – 4 с.: іл..

3) Пат. 83769 України, С23С8/00, С23С8/08, С23С24/00. Спосіб хіміко-термічної обробки стальної деталі / Р.П. Дідик, Л.В. Грязнова, О.Г. Лісняк, В.А. Безрукава; заявник та патентовласник Національний гірничий університет –  № а 2007 03424; заявл. 29.03.2007; опубл. 11.08.2008, бюл. №15. – 4 с.: іл.


Навчально-методичні матеріали:

1. Проців В.В. Методичні рекомендації до виконання передатестаційної практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / Проців В.В., Григоренко В.У., Козечко В.А.; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 17 с.

2. Методичні рекомендації до виконання навчальної (машинобудівної) практики бакалаврів спеціальності 132 Матеріалознавство (освітньо-професійна програма «Ремонт і обслуговування промислового обладнання») / В.В. Проців, В.У. Григоренко, В.А. Козечко; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 18 с.

3. Робоча програма навчальної дисципліни «Термічна обробка машинобудівних матеріалів» для бакалавра спеціальності 132 Матеріалознавство / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. технологій машинобудування та матеріалознавства. – Д. : НТУ «ДП», 2020. – 17 с.


Тези доповіді на науковій конференції

1. Проців В.В., Мацук З.М., Козечко В.А. Випробування змащувальних матеріалів для гребнезмащувачів та пересувних стаціонарних колійних рейкозмащувачів // Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2019». Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. С. 80-86. HUhttp://okmm.nmu.org.ua/ru/2019/citep2019.pdfUH.


© 2006-2022 Інформація про сайт