Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 Авторизований центр 

 Авторизований центр 

 Авторизований центр

           Партнери 
     

Керуючі САМ-програми для фрезерування на верстатах з ЧПK

Методичні вказівки до практичних занять з Рower MILL.pdf

Гібридне моделювання в CAD-системах

Методичні вказівки до практичних занять з Рower SHAPE.pdf

Технологія машинобудування

Технологічна документація

Спеціальні технології

Технологічна оснастка

Теорія технічних систем


    Системно-структурна оптимізація процесів обробки на верстатах з ЧПК

    Комп’ютерні дослідження процесів обробки деталей на багатовісних верстатах з ЧПК

    Металооброблювальні верстати з ЧПК 

    Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання 

    Технологічні методи виробництва заготовок 

    Теоретичні основи технології виробництва деталей
 

    Технологія обробки типових деталей

    Основи систем автоматизованого проектування

    Атестація випускників
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної дослідницької роботи на здобуття ступеня "магістра"  Екзаменаційні матеріали вступного фахового іспиту в аспірантуру зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»

© 2006-2020 Інформація про сайт