Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік (станом на поточний навчальний рік) актуальних версій робочих програм вибіркових дисциплін, які аспіранти та студенти усіх курсів можуть обирати на 2021-22, 2022-23, 2023-24 та 2024-25 роки навчання

© 2006-2022 Інформація про сайт